fb

Časopis dobrých skutkov

Kategória:

Špeciálne poďakovanie patrí pani učiteľke Valérii Kočišovej, ktorá so svojimi žiakmi už po tretíkrát zasiela časopis dobrých skutkov. Píše nám:

…aj v tomto roku sme dali na papier naše malé príbehy. Z množstva dobrých skutkov sme znova vytvorili rozoberateľný časopis. Dokazujeme, že aj malí prváci vedia napísať a nakresliť svoje pocity. K písaniu dobrých skutkov sa pridali aj iné triedy našej školy. Z ich prác sme vytvorili zaujímavú výstavku vo vestibule našej školy. Rodičia i deti so záujmom čítajú o dobrých skutkoch našich detí. Ich dušička je čistá a nevinná. Ich príbehy sú úprimne, milé a zábavné…”

Vyberáme príbehy na ukážku :

„ Keď začala byť zima, mal som dobrý nápad. Povedal som otcovi, aby sme postavili domček pre vtáčiky. Ja som mu podával klinčeky. Ale aj ja som ich pár zatĺkol. Potom sme ho zavesili na strom, Kúpili sme zrniečka a už sme pozorovali vtáčiky. Mali sme všetci z toho nápadu radosť.“ Adrik Póša

„Videla som, ako spadla muška do pohára. Bol tam čaj. Pomohla som muške tak, že som ju vybrala z čaju paličkou. Bola som šťastná. Možno aj muška bola šťastná.“ Alexandra Kováčová

„Videla som, ako sa jednej starej pani rozsypali peniažky. Ja som pribehla a pomáhala centíky zbierať. Mala ich veľa. Bola som šťastná, že som jej pomohla. Teta potom mohla zaplatiť nákup. A ja som bola šťastná.“ Deniska Mrázová

Skutky vykonali žiaci prvého stupňa, ZŠ Staničná 13, Košice