fb

Deti podporujú komunitné centrum v Drahuškove

Kategória:

„Detský čin, ktorý chcem opísať, má svoj začiatok v roku 2012. Som matkou 20 – ročného autistu Martina, ktorý už tretí rok spolu s kamarátmi žije a pracuje v komunitnom centre Drahuškovo. Mladí ľudia s rôznym postihnutím tu, okrem iného, pracujú vo svojich dielňach a pod dohľadom vyrábajú drobné dekoračné predmety.

Ako milujúca matka sa snažím pomáhať a v apríli minulého roku som poprosila svoje bývalé kolegyne zo základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi, aby si kúpili nejaké výrobky z Drahuškova.

Pani učiteľku Mgr. Lenku Krajčíkovú, triednu piatakov, napadlo, že svojim žiakom vysvetlí situáciu a ponúkne im výrobky, ktoré by mohli darovať mamám ku Dňu matiek. Deti zareagovali veľmi pozitívne a zisk nielen od žiakov tejto triedy, ale i tretiakov a tiež pedagógov putoval do Drahuškova.

V januári 2013  ma pani učiteľka Krajčíková oslovila, že sa žiaci pýtali, či si budú môcť kúpiť darčeky pre svoje mamy. Keďže medzitým v Drahuškove otvorili keramickú dielňu, napadlo mi, že by si deti zo základnej školy mohli sami vyrobiť darček z keramiky.

V Drahuškove som dostala súhlas a tiež potrebné množstvo hliny. Spolu so žiakmi, triednou pani učiteľkou a pani učiteľkou Mgr. V. Hegedusovou, ktorá vyučuje predmet „projektové vyučovanie“, sme sa dohodli, že žiaci si pod mojím vedením vymodelujú anjelov, ako symbol viery, dobra a ochrany. Ja týchto anjelov vezmem do Drahuškova, tam ich vypália, autisti ich naglazujú podľa svojich schopností a predstáv a po druhom vypálení ich priveziem žiakom naspäť tak, aby si ich mohli kúpiť a darovať mamám ku Dňu matiek. Žiaci si anjelikov kúpia a zisk použijú v Drahuškove na zakúpenie ďalšej hliny a iných pomôcok na arteterapiu. Tak sa aj stalo…

Žiaci pri modelovaní dobre spolupracovali a boli plní očakávania, aké farby autisti použijú. Vysvetlila som im, že im musíme nechať určitú voľnosť, dôverovať ich fantázii a schopnostiam. S autistami v Drahuškove pracujú skvelí asistenti, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, že sa anjelici dostali späť k žiakom a následne k ich mamám.

Myslím si, že žiaci majú nové zážitky, mohli precítiť pocit radosti pri modelovaní, ale aj pri uvedomení si, že kúpou keramiky pomohli Drahuškovu aj finančne,  pomohli mladým ľuďom, ktorí si svoj osud nevybrali dobrovoľne, že dobro a solidarita sa nám v živote vráti…

Verím, že naša spolupráca bude v budúcnosti pokračovať a spolu s triednou učiteľkou, bez ktorej by sa skutok nerealizoval, ešte niečo vymyslíme. Ako matka postihnutého syna deťom veľmi ďakujem.“

 

List napísala Eva Michalíková, učiteľka na dôchodku, matka Martina, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2012/2013 žiaci 6. triedy, ZŠ Mariánska 554/19, Prievidza