fb

Deti pomáhajú telesne postihnutému spolužiakovi

Kategória:

„Chodím do 1.A triedy. Chcem Vám napísať o tom, ako žiaci našej triedy pomáhajú spolužiakovi.

Narodil sa s postihnutím, nemá vyvinutú pravú ruku. Musel sa naučiť písať ľavou, čo bolo pre neho ťažké. Počas vyučovania mu pomáha asistentka, ale v družine je bez nej a preto potrebuje našu pomoc. Takisto vtedy, keď mu jeho asistentka nepomáha, lebo je chorá.

Vtedy mu pomáhame prezliecť sa do úboru na telesnú výchovu a pri prezúvaní. Pomáhame mu s obliekaním po použití WC, pripravovať učebnice a zošity, ukladať ceruzky a farbičky do peračníka. Ja som mu pomáhala na matematike a pri písaní. Spolužiaci mu vysvetľujú slová, ktorým nerozumie. Podávajú mu hračky zo skrine a hrajú sa s ním. K vláčiku mu postavili aj koľajnice. Vždy sa poteší, keď sa má s kým hrať a keď je v triede veselo.“

 

List napísala Martina Blahová v šk. roku 2012/2013 žiačka 1.triedy, skutok vykonal kolektív detí, v šk. roku 2012/2013 žiaci 1.triedy, ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice