fb

Jakub sa v zime postaral o potravu pre srnky

Kategória:

„ V zime, keď bol ešte tuhý mráz, tak som sa sem – tam pozeral z okna a pozoroval srnky. Tiež mi napadlo, aké ťažké musí byť nájsť potravu v zamrznutej zemi. Preto som sa rozhodol, že im pomôžem.

Keď sme boli u dedka, opýtal som sa ho, či nemá nejaké seno alebo suchú trávu a on mi vraví: „ Šak tam u babky v Opatovej máme plný poval.“ S otcom sme teda šli po to seno, dali ho do vriec a odviezli do Prílesa, kde bývam.

Ešte v lete pred rokom som sa len tak motal po poli a uvidel som pod jedným kríkom železný, hrdzavý, ale pevný krmelec. Asi ho tam niekedy dávno nejaký poľovník doniesol. Tak mi napadlo, že by som ho mohol presunúť bližšie k nášmu domu, aby som mohol tie srnky pozorovať. Potom som tam zaniesol seno a tiež mi napadlo, že tam v šope máme sušenú kukuricu, tak som ju vylámal do krmelca, aby sa aj vtáky mohli najesť.

Raz k nám prišla sestrina spolužiačka s otcom, ktorý je poľovník, preto som sa ho spýtal, či by mi niekde nemohol zohnať soľ na lízanie pre srnky. A on mi o dva týždne tú soľ zohnal. Keď som sa na to pozrel, vyzeralo to ako kvádre, z ktorých je postavený náš dom, ale dúfam, že to srnkám nebude vadiť. Potom som to zaniesol ku krmelcu a pozoroval pri tom zajace.

Myslím si, že som týmto činom pomohol srnkám k prežitiu studenej zimy.“ 

 

List napísal a skutok vykonal Jakub Svrbík, v šk. roku 2012/2013 žiak 7 triedy, ZŠ J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá