fb

Martin je veľkou oporou silne krátkozrakému spolužiakovi Lukášovi

Kategória:

„ … V triede máme spolužiaka Lukáša, ktorý je zdravotne znevýhodnený. Je silne krátkozraký a vidí veľmi málo, iba to, čo má priamo pred sebou. A je farboslepý. Nedovidí na tabuľu aj keď sedí v prvej lavici vedľa Martina.

A tu sa preukazuje pomoc spolužiakovi. Martin mu tlmočí všetko, čo sa deje na tabuli. Vysvetľuje mu, diktuje poznámky, alebo mu ich napíše, keď Lukáš nestíha. To sa deje nie rok, dva roky ale celých deväť rokov je Martin oporou a najlepším kamarátom Lukáša. Pomáha mu narysovať grafy z matematiky, na výtvarnej výchove mu radí ako použiť správne farby, pretože ich Lukáš nevie rozoznať.

Lukáš je Martinovi veľmi vďačný za pomoc. Veď aj on musí stíhať písať svoje poznámky a riešiť svoje problémy. Veľakrát ani o tom nevieme. Martin Lukášovi všetko šikovne pošepká, hoci niekedy sa mu aj ujde napomenutie od pani učiteľky, ktorá si myslí, že vyrušujú.

Martin pomáha Lukášovi nielen v škole ale aj mimo vyučovania. Denne trpezlivo počká na Lukášovu mamu, pokiaľ ho nepríde vyzdvihnúť. Je to pekné, keď si ľudia vedia a chcú pomáhať.

A Martin to všetko robí automaticky a z vlastnej vôle. Nič za to nepožaduje a svoje konanie považuje za normálne. Konečne sme si to všimli! Patrí mu za to veľký rešpekt od nás všetkých, ktorí sme svedkami jeho činov. Je to chlapec s veľkým srdcom. “

List napísal kolektív žiakov s triednou učiteľkou Mgr. M. Krhútovou, skutok vykonal Martin Zubatý, v šk. roku 2012/2013 žiaci 9. triedy, ZŠ s MŠ Školská 5, Jacovce