fb

Michal čestne vrátil peniaze, ktoré našiel v obchode na zemi

Kategória:

„Dve triedy šiesteho ročníka sa vybrali na výlet do Rakúska. Cieľom výpravy bol zámok Schloss Hof a  mestečko Hainburg an der Donau.

I keď počasie neprialo našej poznávacej výprave, užívali sme si výlet plnými dúškami. Vychutnávali sme si atmosféru zámku, obdivovali miesta, kde sa snúbi minulosť s prítomnosťou. Plní duchovných zážitkov sme odchádzali občerstviť sa. Ideálnym miestom bol nákupný areál v Hainburgu. Deti sa rozišli do obchodov. Najedení sme mohli pokračovať. Čakala nás cesta domov.

Až o pár dní som sa dozvedela, že náš žiak Michal v supermarkete Billa našiel na zemi bankovku – 50 EUR. I keď nevedel veľmi dobre komunikovať po nemecky, pristúpil k pokladni a snažil sa predavačke vysvetliť, že tieto peniaze našiel v obchode a chce ich vrátiť.

Komunikácia sa najprv nedarila, no k pokladni pristúpila pani zo Slovenska a pýtala sa Miška, aký má problém. Keď jej všetko vysvetlil, pani pretlmočila požiadavku pokladníčke a Miško peniaze odovzdal.

Svoj zážitok z nakupovania povedal aj svojej triednej učiteľke, ktorá ho pochválila za jeho správanie. Myslím, že stojí za to vyzdvihnúť správanie takéhoto žiaka. Činiť dobré skutky a rozprávať o nich svojim kamarátom, spolužiakom, učiteľom, verejnosti je potrebné. Tak ako konať  a šíriť dobro medzi ľuďmi.

A zaujala ma na ňom ešte jedna obdivuhodná vlastnosť – skromnosť. Kým chodil do školy, ani sa sám nepochváli aký je čestný. I to je vlastnosť hodná obdivu.“

 

List napísala Mgr. Jarmila Franková, pedagóg, skutok vykonal Michal Hlavenka, v šk. roku 2012/2013 žiak 6. triedy, ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín