fb

Radšej budem odstrkovaný a so snahou o dobro, ako byť vulgárny a zlý

Kategória:

Špeciálne poďakovanie patrí ZŠ Tbiliská 4, Bratislava, ktorej žiaci zaslali množstvo krásnych detských skutkov. Bolo veľmi ťažké vyberať a tak ako reprezentatívny skutok v nominácii sme vybrali skutok Jakuba Križana z 5.A z ktorého citujeme:

“Som veľmi smutný, keď počujem ľudí nadávať. V mojej triede veľa spolužiakov a dokonca i spolužiačok neslušne nadáva. Sme ešte deti a je to veľmi škaredé používať vulgárne slová. Som presvedčený, že ani do úst dospelých nepatria takéto vyjadrenia. Často sa zamýšľam, prečo existujú nadávky a kto ich vymyslel. Veľmi by som si želal, aby v triede spolužiaci nenadávali a aby bol svet lepší. Stretol som sa s tým – aj v našej triede, že ak niekto nenadáva je odstrkovaný a veľmi málinko detí sa s ním kamaráti. Nikdy by som nechcel nadávať, lebo sa mi to nepáči. Ak nebudem nadávať, som si vedomý, že budem odstrkovaný. Radšej budem odstrkovaný a so snahou o dobro, ako byť vulgárny a zlý.”

 

List napísal Jakub Križan, v šk. roku 2012/2013 žiak 5.triedy, skutky vykonali žiaci ZŠ Tbiliská 4, Bratislava