fb

Simonka pomáhala Dominike celý školský rok zvládať náročné školské povinnosti

Kategória:

„Som učiteľka ZŠ v Trnovci nad Váhom a chcem Vám napísať o tom, aký veľký čin robí Simonka – žiačka 9.triedy.

Počas školskej dochádzky patrí medzi najlepších žiakov školy, reprezentuje školu a popri svojich školských povinnostiach sa stará a pomáha Dominike, ktorá nie je jej sestra, ani blízka rodina.

Dominika je žiačka z mojej triedy, ktorú spolu so štyrmi súrodencami opustila matka, keď ju najviac potrebovali. Starostlivosť o päť maloletých detí ostáva na jej otcovi, čo je aj pri najlepšej vôli veľmi náročné. Vlani nastúpila Dominika do prvej triedy.

Celý rok sa Simonka starala a pomáhala jej zvládať náročné školské povinnosti. Ráno ju vodievala pripravenú do školy, počas veľkej prestávky prišla Dominiku pozrieť a potešiť.

Pre mňa, ako učiteľku, to bolo veľa potešenia, pričom som nevedela, že ju ešte po vyučovaní vyzdvihne z družiny a potom k Simonke domov, kde ju pripravila na budúci deň – čítali, písali, počítali denno-denne, ako je to potrebné u malých školáčikov.

Dominika bola super prváčkou a dnes aj druháčkou a to vďaka Simonke a jej pomoci. Simonka, keď odprevádza Dominiku domov, často ešte rada pomôže Dominikinej staršej sestre s nákupmi a domácimi prácami. Zastupujú mamu, ktorá s deťmi vôbec nie je v kontakte a nezaujíma sa o svojich päť ratolestí.

Simonkin detský čin je príkladom obetavosti a ochoty detí, ktoré pomáhajú nezištne bez nároku na odmenu. Ďakujeme Ti Simonka!“

 

List napísala Mgr. Mária Marčeková, pedagóg, skutok vykonala Simona Ešeková, v šk. roku 2012/2013 žiačka 9.triedy, ZŠ s MŠ Školská 302, Trnovec nad Váhom