fb

Žiaci sadia s učiteľom mladé stromčeky, chcú osadiť všetky prázdne miesta okolo potoka

Kategória:

„Sme žiaci základnej školy v Bardejove – Dlhej Lúke. Na podnet nášho pána učiteľa Mariána Jurčišina  – Kukľu, sme sa rozhodli zapojiť sa do projektu Detský čin roka.

Rozhodli sme sa, že pomôžeme prírode v našom okolí. V blízkosti nášho potoka – Kamenca, sme vysadili stromy na voľnom priestranstve po obidvoch stranách toku. Ruku k spoločnému dielu priložili žiaci z týchto tried : 9.ročník – 11 žiakov, 7.ročník – 1 žiak, 6.ročník – 2 žiaci, 5.ročník – 3 žiaci.

Časť žiakov sa podieľala na zbere sadeníc z vyhradeného miesta v lese. Pri tom sme sa opierali o pomoc lesníkov. Sadenice sme nazbierali v rámci turistického krúžku spolu s naším pánom učiteľom. Bolo potrebné ich pripraviť na sadenie na inom mieste.

Keď už boli stromčeky pripravené, nachystali sme si pomôcky pre lepšie sadenie. Po týchto prípravných prácach, sme mohli konečne začať sadiť.

Chlapci vykopali jamy, dievčatá sadili a polievali. K stromčekom sme potom osadili palce, na ktoré sme potom uviazali stužky a nasprejovali, aby ich videli ľudia, čo chodia kosiť. Poslednou fázou nášho sadenia je polievanie a čistenie okolia.

Urobili sme si rozpisy služieb. Každý jeden z nás mal službu pri stromčekoch, ktoré sme pravidelne čistili od buriny a pravidelne polievali. Nakoľko nám ide hlavne o pomoc prírode a skrášlenie nášho okolia, rozhodli sme sa, že v danom projekte budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch a to aj nezávisle od tohto projektu.

Tie stromčeky, ktoré sa neujmú, nahradíme novými a budeme sa o ne starať. Naším cieľom j postupne osadiť všetky prázdne miesta po oboch stranách nášho potoka…“

Skutok napísali a vykonali žiaci Cirkevnej základnej školy, Majer 5, Bardejov – Dlhá lúka