fb

Žiaci zorganizovali zbierku hračiek pre hendikepované deti v centre Svetielko v Prešove

Kategória:

„Bola jeseň, keď sme sa my, žiaci školského parlamentu spolu s pani učiteľkou vracali z exkurzie a rozprávali sme sa aj o tom, čo budeme ako parlament robiť, aké akcie im pripraviť. A tak nám v hlave skrsol nápad, že nie všetky deti sa majú tak dobre ako my, ktorí máme všetko, čo potrebujeme, zdravie, rodičov, hračky…

Pani učiteľka nám povedala o svojej susede p. Šarossyovej, ktorá má dve postihnuté deti a to ju podnietilo k založeniu detského centra pre hendikepované deti Svetielko v Prešove.

Slovo dalo slovo a podarilo sa nám vymyslieť akciu s názvom PODARUJ SVOJU HRAČKU A PODEĽ SA S ŇOU S INÝMI DEŤMI. Pomocou školského rozhlasu a príspevku na internetovej stránke našej školy sme s týmto nápadom oboznámili všetkých žiakov a rodičov. Nestačili sme sa čudovať, koľko našich spolužiakov a rodičov má dobré srdce a je ochotných priniesť do školy hračky, spoločenské hry, farbičky.

Milým prekvapením bol pre nás neznámy ocko, ktorý do školy na vrátnicu priniesol 4 vrecia úplne nových hračiek. Zber mal pôvodne trvať 2 dni, ale hračiek stále pribúdalo viac a viac. Niektoré boli úplne nové a iné zas málo používané.

Akcia trvala celý týždeň a oslovila aj žiakov z inej školy. Nakoľko sme nepočítali s takým obrovským množstvom hračiek, dali sme hlavy dokopy a rozhodovali, kam naše hračky poputujú. Pôvodný zámer, dať hračky len detskému centru Svetielko, sa zmenil.

Po dlhom uvažovaní sme sa rozhodli podeliť ich a potešiť aj iné deti. Navštívili sme Domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove a náš dar sme odovzdali hendikepovaným deťom v dennom stacionári.

Druhou návštevou sme potešili rodinu Nálepovcov. Z Korzára sme sa dozvedeli o ťažkom osude chorého otca, ktorý sám vychováva chorého syna a malú dcérku. Ich zlú finančnú situáciu sme im aspoň takýmto skutkom spríjemnili/ hračkami i finančným darom/.

Tretia cesta viedla do rodiny pani Šarossyovej, kde sme jej odovzdali obrovskú hŕbu hračiek nielen pre jej deti doma, ale aj pre ostatné deti v detskom centre.

Štvrtá hŕba hračiek poputovala našim malým spolužiakom do Školského klubu. S výsledkom tejto akcie sme boli nad mieru spokojní všetci zúčastnení.

Nebola to naša posledná forma pomoci. Máme množstvo nápadov a chuť ich realizovať.“

List napísali a skutok vykonali členovia školského parlamentu a žiaci ZŠ Sibírska 42, Prešov