fb

O projekte

Projekt Detský čin roka už 13 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky.

Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo 1 078 382 detí, ktoré konali a podporili dobro.

Ako projekt prebieha?

Vo februári vyzývame deti aby robili dobro a napísali nám o tom. Každý rok to znamená okolo 5 000 – 8 000 listov, v ktorých deti podávajú správu o svojom dobrom skutku alebo o pozoruhodnom čine iného dieťaťa.

Tridsaťpäť nominovaných príbehov v 7 kategóriách je následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý je v septembri zaslaný do cca 2200 škôl na Slovensku.

Učitelia  s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách  etickej výchovy, slovenského jazyka či v  školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú.

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy roka. Do detskej poroty sa každý rok zapojí okolo 100 000 slovenských detí.

Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali  sme preto cestu, ako dobré skutky konané deťmi predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Partnerom projektu sa stal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka ktorému Vám môžeme  prezentovať skutky  po prvýkrát on-line v ankete pre verejnosť.

V roku 2012 sme založili OZ Detský čin roka ako pokračovanie agentúry Poppins, ktorá 12 rokov projekt realizovala.

Po ročnej vynútenej prestávke chceme projekt oživiť a organizujeme Detský čin roka 2013.

Projekt realizujeme už od februára / bez nároku na honorár/ s pomocou a podporou projektových partnerov a priateľov, ktorí nám dávajú svoj čas, prácu či produkty.

www.detskycin.sk

 Projekt tak získava ďalší rozmer a význam. Deti inšpirujú nás dospelých ku konaniu dobrých skutkov.